Svenska Español English Français Po-russkij


Kontakt
Företaget
Medarbetare
Verksamheten
Nyheter
CV
Advokatbyråns jurister

Sverre B Svahnström (för närmare detaljer; se CV)
Jur kand, Stockholms Universitet
Statskunskap (Certificat d’Etudes Politiques), Institut des Sciences Politiques, Paris, Frankrike
Ryska språkstudier, Stockholms Universitet
Tingsmeritering, Jakobergs tingsrätt och Riksskatteverket, Stockholm
Biträdande jurist, Advokatfirman Nyström, Stockholm 1982-1984
Delägare i Advokatfirman Nyström, Stockholm 1985-1987
Grundare och ägare till Advokatfirman Svahnström, Stockholm 1985
Medlem i styrelsen för JUSEKs advokatsektion, Stockholm 1984-
Ordförande i JUSEKs advokatsektion, Stockholm 1995-
Språk: Svenska, engelska, spanska, franska, tyska, ryska, italienska, (och litet portugisiska och polska).

Anita Svahnström
Sekreterare inom olika branscher främst advokatbyrå,
i mer än 30 år.
Assistent åt konkursförvaltare i 11 år
Språk: Svenska och engelska.

Desperado Webproduction

© 2003 Advokatfirman Svahnström • Uppdaterad: 2014-12-06 03:01