Svenska Español English Français Po-russkij


Kontakt
Företaget
Medarbetare
Verksamheten
Nyheter
CV


CURRICULUM VITAE

Efternamn  Svahnström

Förnamn  Sverre Bertilsson

Födelseort och -dag 3 juli 1951, Paris, Frankrike

Civilstånd  gift

Utbildning (urval):
Viggbyholmsskolan, internationella linjen (åk 9 och 1:a ring)

Studentexamen, humanistisk linje, Katedralskolan i Linköping, 1970

Statskunskap, Institut des Sciences Politiques, Paris, Frankrike, 1971

Värnplikt, Försvarets Radioanstalt, Drottningholm

Ryska, 40 poäng, Stockholms Universitet, 1976

Juris kandidat, Stockholms Universitet, 1979

Kurs i sovjetisk affärsrätt, Moskva, 1991

Kurs i rysk affärsrätt, London, 1994

Kurs för skiljemän avseende internationella affärstvister, Stockholm 2003


Medlemskap:
Sveriges Advokatsamfund, 1985 -

AIJA (Association des Jeunes Avocats), 1983 - 1998

Styrelsen för Juseks Advokatsektion, ledamot 1985-1995, ordförande/vice ordförande 1995-2001

Stockholms Handelskammare, 1986 -

FR (Företagarnas Riksorganisation), 1998 -, styrelseledamot i Företagarna Täby 2000 - 2003, vice ordförande 2003 -

Chartered Institute of Arbitrators, MCIArb, 2003

Yrkesbana:
Grundare av Advokatfirman Svahnström, 1987

Delägare i Landahl Wistrand Advokatbyrå, 1996 - 1997

Delägare i Advokatfirman Nyström, 1985 - 1987

Biträdande jurist på Advokatfirman Nyström 1981 -1985

Tingsnotarie vid Jakobsbergs tingsrätt, 1980 - 1982

Tingsnotarie på Riksskatteverket, 1979 - 1980

Uppdrag och inriktning:
Jag har en bred erfarenhet av allmän advokatpraktik sedan 1981. Från mitten av 1980-talet började jag ägna merparten av min tid åt rättsliga frågor avseende fastigheter i Spanien.

Från slutet av 1980-talet har jag i stor utsträckning arbetat med svensk och internationell affärsjuridik, särskilt spanskt och ryskt.

I mitt arbete med ryska ärenden och klienter har bland annat ingått:

- Byteshandelsaffärer (barter) mellan ett ryskt gruvbolag och en ungersk industrikoncern

- Internationellt skiljeförfarande i Budapest (varvid jag företrädde en rysk part) i tvist mot ett privatisera att f.d. statligt utrikeshandelsföretag

- Feasibility studies avseende joint venture inom skogsindustrin i nordvästra Ryssland

- Utveckling av svensk livsmedelsindustri och detaljhandel på Kolahalvön

- Etablering av en svensk detaljhandelskedja i S:t Petersburg

- Analys av entreprenadkontrakt avseende omfattande renovering av prestigebyggnader i Kreml, Moskva, samt utfört en rysk parts talan i internationellt skiljeförfarande avseende sagda entreprenadförhållande

- Etablering samt avveckling av verksamhet inom tjänstesektor och detaljhandel i Moskva

- Utfört talan för rysk part i internationellt skiljeförfarande rörande exportaffärer samt valutatransaktioner med västeuropeiskt företag

- Utfört talan för schweiziskt-bermudiskt företag i internationellt skiljeförfarande rörande entreprenadtvist avseende ett köpcentrum i Astana, Kazakstan

- Företrätt rysk part i internationellt skiljeförfarande mot italiensk part angående hävning av avtal avseende leverans av produktionslinje för livsmedelsindustri

- Uppdrag som skiljeman, utsedd av rysk part, i tvist med en amerikansk part angående etablering och utveckling av en amerikansk snabbmatskedja i Ryssland

- Klandertalan avseende internationella skiljedomar som meddelats i Sverige och i Ukraina
 
Vidare
Juridisk rådgivare åt multinationellt konsortium i Kosovo avseende ett kontrakt med UNMIK angående ekonomiska och miljömässiga analyser samt åtgärder för att rädda miljö och tillgångar i och omkring ett stort men mycket nedgånget företag med gruvor och metallurgiska anläggningar.

Juridisk rådgivare åt SIDA och Nicaraguas regering angående entreprenadkontrakt rörande ett stort vägbygge i Nicaragua, samt tvister med anledning av sagda avtal.

Allmän rådgivning rörande spansk rätt samt spanska och latinamerikanska affärförhållanden, liksom även angående rysk rätt och ryska affärsförhållanden

Utöver den internationella verksamheten har jag förstås också drygt tjugo års erfarenhet av arbete med svensk rätt och svenska tvister, inklusive skiljeförfaranden.

Språk:
Svenska, engelska, spanska, franska och tyska (flytande i tal och skrift)

Ryska (god läs- och hörförståelse, samt tal)

Italienska och portugisiska (god läsförståelse, hygglig hörförståelse)

Polska (hygglig läsförståelse)

Danska och norska (god läs- och hörförståelse)

Publikationer:
Jag har översatt de förklarande rubrikerna till de 60 kapitlen och de 1109 beskrivande paragrafrubrikerna  i den nya ryska civilbalken till svenska. Översättning (inalles cirka 35 sidor) utgör en veritabel "innehållsförteckning" över den nya ryska civilrätten

Jag har också översatt delar av paragraferna i den ryska
civilbalken och i den ryska aktiebolagslagen till svenska.

Jag har skrivit ett spansk-svenskt och det svensk-spanskt juridiskt och ekonomiskt lexikon. Den spansk-svenska ordboken (med cirka 15 000 artiklar) har getts ut av Sveriges främsta förlag för juridisk litteratur, Norstedts Juridik. Den svensk-spanska ordboken har ännu inte utkommit i tryck.

Täby den 4 februari 2003


Sverre B Svahnström

Desperado Webproduction

© 2003 Advokatfirman Svahnström • Uppdaterad: 2002-12-03 18:00