Arbetsområden

Sverre B Svahnström
Jur kand, Stockholms universitet
Statskunskap (Certificat d’Etudes Politiques), Institut des Sciences
Politiques, Paris, Frankrike
Ryska språkstudier, Stockholms Universitet
Tingsmeritering, Jakobergs tingsrätt och Riksskatteverket, Stockholm
Biträdande jurist, Advokatfirman Nyström, Stockholm 1982-1984
Delägare i Advokatfirman Nyström, Stockholm 1985-1987
Grundare och ägare till Advokatfirman Svahnström, Stockholm 1985
Medlem i styrelsen för JUSEKs advokatsektion, Stockholm 1984-
Ordförande i JUSEKs advokatsektion, Stockholm 1995-
Språk: Svenska, engelska, spanska, franska, tyska, ryska, italienska
(och litet portugiskska och polska). 

Anita Svahnström
Sekreterare inom olika branscher främst advokatbyrå, i mer än 30 år.
Assistent åt konkursförvaltare i 11 år
Språk: Svenska och engelska.