Om oss


Advokatfirman Svahnström grundades 1985 av Sverre B Svahnström. Advokatbyråns verksamhet utvecklades snabbt från allmän praktik till internationell privat- och affärsjuridik. Utvecklingen i internationell riktning möjliggjordes av ett internationellt kontaktnät och de stora språkkunskaper som finns representerade inom advokatbyrån.

Efter som målmedveten satsning sedan 1986 har advokatbyrån byggt upp särskild kompetens på spansk rätt och spanska rättsförhållanden inom sådana områden som berör svenska privatpersoner och företag. 

De spanska uppdragen har efter hand kommit att bli ett dominerande inslag i advokatbyråns verksamhet. Kunskaperna i det spanska språket har även medfört att vi fått förmånen att betjäna ett stort antal spansktalande klienter från såväl Spanien som från Latinamerika. Advokat Sverre B Svahnström utkom åt 1997 med en spansk-svensk juridisk ekonomisk ordbok på Norstedts Juridik.

Sedan 1991 har Advokatfirman Svahnström också utvecklat en specialisering inom rysk och övrig postsocialistisk rätt i Östeuropa. Advokatbyrån har därvid kommit att biträda såväl svenska som ryska klienter i rådgivning och verksamhetsplanering, samt i tvistlösning genom internationella skiljeförfaranden.

Advokat Sverre B Svahnström har också uppdrag som skiljeman i tvister mellan ryska och västerländska företag.
Advokatbyråns specialisering på spansk rätt och östeuropeisk rätt bygger på de gedigna kunskaper om svensk rätt som advokatbyrån disponerar.